Home » Historie » Tradities » Alles over de Britse kroning van Charles III in Westminster Abbey

Een Britse kroning, ook wel coronation genoemd, is een majestueuze traditie die teruggaat tot 1066. Sindsdien hebben de meeste Britse koningen en koninginnen hun kroning gehouden in de Westminster Abbey. Deze historische kerk is sindsdien het toneel voor belangrijke koninklijke evenementen. En ook de kroning van Charles III zal op 6 mei 2023 hier plaatsvinden.

Wij behandelen de kroning van Charles in dit artikel in 12 vragen, zodat jij van alles op de hoogte bent. Nog een vraag over? Stel hem hieronder en wij proberen hem te beantwoorden.

Wat is een coronation?

De coronation, of kroning, is een (christelijke en symbolische) ceremonie waarbij de nieuwe monarch officieel wordt gekroond en zijn eed aflegt. Het formaliseert de rol van de vorst als hoofd van de Kerk van Engeland en markeert de overdracht van zijn titel en bevoegdheden. Tijdens de kroning wordt de koning of koningin door de geestelijkheid gezegend. Zo krijgen ze de zegen van God om hun rol als leider van de natie te vervullen. Het woord coronation komt trouwens af van het Latijnse woord ‘corona’, wat kroon betekent.

De kroning van koning Charles is al lang geleden gepland, daarvoor is intern de naam ‘Operation Golden Orb’ gebruikt. Pas later is daar de kroning van Camilla tot de koningin-gemalin aan toegevoegd.

Waarom is er een kroning?

Het is niet zo dat tussen het overlijden van een monarch en de kroning er geen regerend monarch is. Na het overlijden van Queen Elizabeth II was Charles gelijk koning Charles III. Dit proces heet ‘accession (toetreding)’ en zorgt ervoor dat de opvolgende monarch gelijk op de troon komt en alle rechten erft. Binnen enkele dagen komt de Accession Council gewoonlijk bijeen in St James’ Palace in Londen om wettelijk te bevestigen dat de wisseling van monarch heeft plaatsgevonden.

Hoewel de kroning een eeuwenoud ritueel is, is het dus niet essentieel voor het voortbestaan van het land. Zo zijn niet alle Britse koningen in het verleden gekroond, waarover je verderop meer leest.

De kroning is echter toch een belangrijke gebeurtenis. Waar de toetreding puur politiek is, is de kroning ook religieus. De vorst doet nu namelijk een belofte aan god en aan zijn volk. Daarnaast is dit het moment om zijn nieuwe positie te vieren. Gelijk na de dood van de vorige monarch is dat nogal ongepast, en is het land in rouw. Nu mag de koninklijke familie en het Britse volk los gaan op een groot feest. Dit verklaart ook de lange periode tussen de dood van Elizabeth en de kroning van Charles.

Wat is de geschiedenis van de Britse kroning?

De geschiedenis van de Britse kroning gaat terug tot 973, toen koning Edgar in Bath is gekroond. Sindsdien hebben bijna alle Engelse en Britse monarchen een kroning ondergaan. De kroning is in de loop van de tijd wel wat aangepast, van de locatie tot de rituelen en gebruiken. De monarchen zijn vroeger op verschillende locaties gekroond, maar sinds 1066 heeft Westminster Abbey in Londen dienst gedaan als de locatie voor de kroning van Britse monarchen.

Tijdens de kroningsceremonie zijn verschillende rituelen en gebruiken de standaard, waaronder het zalven van de monarch met heilige olie en het plaatsen van de koninklijke kroon op het hoofd van de monarch. Rond 1390 is het Liber Regalis opgesteld, waarin al deze elementen zijn samengebracht. Sindsdien is het algemene formaat grotendeels hetzelfde gebleven.

Voor monarchen is de kroning een belangrijk moment om de legitimiteit van hun heerschappij te claimen en te bevestigen. Dit was vroeger belangrijker dan nu, toen kon de dood van een monarch nog wel eens tot een oorlog leiden. De meest recente kroning vond plaats op 2 juni 1953, het was die van koningin Elizabeth II.

Kroning George VI in 1937
The Illustrated London News Coronation Record Number (1937)

Hoe verloopt een Britse kroning?

Tijdens de kroning vinden er verschillende belangrijke gebeurtenissen plaats in Westminster Abbey. Volgens Buckingham Palace zal de kroning van Charles “geworteld zijn in oude tradities”, maar ook “de rol van de monarch van vandaag weerspiegelen en naar de toekomst kijken”. Waarschijnlijk zal de ceremonie korter zijn dan die van zijn moeder. Je kan een ceremonie van 1 tot 1,5 uur verwachten (in plaats van 3 uur). Ook de stoet voor en na de ceremonie zal wat kleiner zijn.

Hieronder volgt een stapsgewijze uitleg van wat er tijdens de kroning gebeurt:

Aankomst bij Westminster Abbey

De koninklijke familie vertrekt vanuit Buckingham Palace met de Diamond Jubilee State Coach, deze is in 2012 gemaakt vanwege het 60-jarig troonjubileum van koningin Elizabeth. De koets rijdt langs onder andere The Mall, Admiralty Arch en Whitehall en arriveert iets voor 11e bij Westminster Abbey, waar de kroning plaatsvindt. De nieuwe koning wordt begroet door de aartsbisschop van Canterbury en andere geestelijken.

De processie

De koninklijke familie en andere hoogwaardigheidsbekleders beginnen aan een processie door de kerk. Dit symboliseert de mars naar de troon.

Westminster abbey, de locatie van de coronation

De erkenning

Terwijl de monarch plaats neemt op de Chair of Estate, stelt de Aartsbisschop van Canterbury en de andere geestelijken hem voor aan de genodigden. Dit gebeurt voor de oost-, zuid-, west- en noordkant van de kerk.

De eedaflegging

Na de erkenning legt de nieuwe koning de kroningsbelofte af, waarin hij belooft de wetten van het land te handhaven en de rechten en vrijheden van de kerk van Engeland te beschermen. Hij belooft en zweert “het volk van dit koninkrijk van Engeland en de daarbij behorende gebieden te regeren volgens de overeengekomen statuten en de wetten en gebruiken”.

De zalving

De ceremoniële mantel van de koning wordt verwijderd en hij zit in de Kroningsstoel. Deze middeleeuwse stoel heeft een holte in de voet waarin de Stone of Scone wordt aangebracht voor de ceremonie. Deze steen, ook bekend als de ‘Stone of Destiny’, is gebruikt voor oude Schotse kroningen totdat hij naar Engeland is gebracht door Edward I.
De Aartsbisschop van Canterbury zalft de handen, borst (hart) en het hoofd van de koning met heilige olie, gemaakt volgens een geheim recept, maar waarvan bekend is dat het ambergris, oranjebloesem, rozen, jasmijn en kaneel bevat. Hierbij gebruikt de aartsbisschop de middeleeuwse kroninglepel. Dit zal niet te zien zijn voor het publiek omdat deze heilige gebeurtenis onttrokken wordt aan de kijkers door een gouden doek.
Na de zalving staat de vorst op van de kroningsstoel en knielt neer op een daarvoor geplaatste voetenbank. De aartsbisschop sluit de ceremonie van de zalving af met het opzeggen van een gebed.

De kroning

Na de zalving vindt de kroning plaats. De aartsbisschop overhandigt eerst een aantal kroonjuwelen, waaronder een ring, de scepter en de rijksappel.
Dan zal de aartsbisschop een gebed opzeggen: “O God, de kroon der gelovigen; wij zegenen en heiligen deze dienaar, onze koning, en zoals U vandaag een kroon van puur goud op zijn hoofd zet, zo verrijkt U zijn koninklijk hart met Uw overvloedige genade, en kroont U hem met alle vorstelijke deugden door de eeuwige Koning Jezus Christus, onze Heer. Amen”
De vorst krijgt dan de kroon van St. Edward op zijn hoofd gezet. De gasten in de kerk roepen dan driemaal eenstemmig: “God Save the King”, de trompetten zijn te horen en de kerkklokken gaan luiden.

Koningin Elizabeth tijdens haar kroning in 1953.
Koningin Elizabeth tijdens haar kroning in 1953, foto Cecil Beaton

Huldiging door het volk

Na de kroning vindt de akte van hulde plaats: de aartsbisschoppen en bisschoppen zweren hun trouw aan de nieuwe koning die op de troon zit. Eerst brengen de geestelijken hulde, daarna de koninklijke familie en edelen.

Nieuw deze kroning is dat ook het volk hulde kan brengen aan de nieuwe koning. “Lange leve koning Charles, moge hij eeuwig leven” is de vertaling van de tekst die door het Britse volk uitgesproken mag worden.

Daarna wordt de koningin-gemalin gezalfd, ingewijd, gekroond en getroond.

Processie naar Buckingham Palace

Na de kroning begint de processie terug naar Buckingham Palace. Dit zal onder veel belangstelling gebeuren en Charles en Camilla zullen plaatsnemen in de Gold State Coach (foto’s hieronder). De route is dezelfde als in de ochtend maar dan andersom, dus via Whitehall, Admiralty Arch en The Mall.

Een lange stoet van militairen, vertegenwoordigers van de kerk en andere belangrijke figuren begeleiden het koninklijk paar. Bij Buckingham Palace zullen ze op het balkon het volk nog toewuiven.

Hoe ziet het kroningsweekend van Charles III eruit?

De kroningsplechtigheid zelf omvat verschillende rituelen en symbolische handelingen, zoals het afleggen van de eed, het plaatsen van de kroon op het hoofd van de koning, en het ontvangen van hulde van de geestelijkheid en de adel. Na de kroning zal de nieuwe koning naar Buckingham Palace terugkeren voor een traditionele balkonscène, waar hij aan het publiek zal worden voorgesteld. Over de kroning kun je hiervoor meer lezen.

Naast de kroningsplechtigheid zullen er verschillende evenementen plaatsvinden om de kroning te vieren en de nieuwe koning te eren. Dit omvat onder meer een banket, waar belangrijke politieke en sociale figuren zullen worden uitgenodigd, en een nationale feestdag waarop het publiek wordt aangemoedigd om de kroning te vieren met vrienden en familie.

Coronation logo, website en quiche

Speciaal voor dit weekend is er ook een logo ontworpen wat de Britten voor hun initiatieven kunnen gebruiken. Er staan een roos, een distel, een narcis en een klaver op – emblemen van landen uit het hele Verenigd Koninkrijk. Er zijn ook verschillende downloads, van tekenplaat tot recepten te vinden op de speciale Coronation Weekend website. Je kunt alle evenementen nog leuker maken met een speciale Coronation Celebration Playlist op Spotify .

Speciaal voor de kroning is er ook weer een gerecht in het leven geroepen. Charles kiest voor een quiche met spinazie, tuinbonen en dragon. Het recept is te vinden op royal.uk/coronation-quiche . Wij zijn benieuwd of dit net zo populair wordt als Elizabeths keuze. De Coronation Chicken (een soort kipkerriesalade met rozijnen) is nog op veel lunchmenu’s terug te vinden.

King Charles III - Coronation - 6 mei 2023 - kroningslogo

Het programma van de kroning van Charles III

Zaterdag 6 mei:

 • Kroningsdienst in Westminster Abbey
 • Kroningsstoet
 • Balkonscene Buckingham Palace

Zondag 7 mei:

 • Concert en lichtshow in Windsor Castle met o.a. Take That, Katy Perry en Lionel Richie.
 • Coronation Big Lunch straatfeesten

Maandag 8 mei:

 • Extra bank holiday (vrije dag voor de Britten)
 • Big Help Out moedigt mensen aan betrokken te raken bij lokaal vrijwilligerswerk.

Waar kan ik de kroning van Charles III zien?

Natuurlijk zendt de BBC de gehele kroning uit. Dit zal de tweede Britse kroning zijn die de Britse zender ooit uitzendt. We nemen aan dat de kroning ook te zien zal zijn op NPO 1 of 2 en op een Belgische zender. Zodra we daar meer informatie over hebben zullen we dat aanvullen.

Ook het concert met Take That, Katy Perry en Lionel Richie zal door de BBC uitgezonden worden, zij organiseren het immers.

Hoe belangrijk is muziek tijdens de kroning?

Muziek heeft een belangrijke rol in de kroningsdienst. In het verleden zijn er speciaal voor de kroning nieuwe muziekstukken gecomponeerd. Met name ‘Zadok the Priest’ van Georg Friedrich Händel is bekend, deze is speciaal gemaakt voor de kroning van George II in 1727.

Voor de coronation van koning Charles III heeft hij zelf de muziek uitgekozen. Hier zitten twaalf nieuwe stukken bij, waaronder een hymne van Cats-componist Andrew Lloyd Webber. De muziek is een verwijzing naar zijn verleden, met aandacht voor Wales (Charles was de Prince of Wales) en Griekenland (zijn vader was Grieks). Een deel van de dienst bevat daarom Welshe liederen, onder andere gezongen door de wereldberoemde Welshe operazanger Sir Bryn Terfel. Er zal Grieks-orthodoxe muziek te horen zijn en er zal een gospelkoor optreden, evenals het koor van Westminster School.

In het gehele land zullen de bellen van de kerken voor Charles luiden. Met ‘Ring for the King’ deden de kerken begin 2023 een oproep voor duizenden klokkenluiders.

Welke kronen zullen Charles en Camilla dragen?

Tijdens de kroning gebruiken ze meerdere kronen. Deze kronen zijn sinds 1661 te vinden in de Tower of London, waar je ze vandaag de dag kan zien in de Jewels House. In de tijd rond de kroningsceremonie zijn ze daar natuurlijk niet te vinden.

St Edward’s Crown

De koning zal worden gekroond met de massief gouden 17e-eeuwse St Edward’s Crown. Deze is uitzonderlijk zwaar en wordt alleen gebruikt bij de kroning. Deze kroon is oorspronkelijk gemaakt voor Charles II in 1661. En het was ter vervanging van de middeleeuwse kroon die in 1649 is omgesmolten. Hij bestaat uit een massief gouden montuur bezet met robijnen, amethisten, saffieren, granaten, topazen en toermalijnen. De kroon heeft een paarse fluwelen kap met een band van hermelijn. Het geheel weegt maar liefst 2,2 kilo.

Imperial State Crown

Aan het einde van de ceremonie zal Charles de Imperial State Crown dragen. Ook zal hij deze dragen wanneer hij op het balkon van Buckingham Palace verschijnt. De kroon bestaat al sinds de 15e eeuw in verschillende vormen, de huidige versie is uit 1937. Naast de kroning wordt deze nog gebruikt bij de staatsopening van het Parlement.

Deze kroon bevat de Cullinan II-diamant, ook wel de Tweede Ster van Afrika genoemd. Deze heeft Edward VII op zijn 66e verjaardag gekregen van de regering van Transvaal – een voormalige Britse kroonkolonie – in het huidige Zuid-Afrika. De kroon is versierd met 2.901 edelstenen, waaronder de Cullinan II-diamant, de St Edward-saffier, de Stuart-saffier en de zwarte prins-robijn.

Kroon van koningin Mary

Camilla, de koningin-gemalin, zal gekroond worden met de kroon van Koningin Mary. Deze is ook uit de Tower of London gehaald om voor de ceremonie op maat te laten maken. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een bestaande kroon een tweede kans krijgt voor een kroning van een koningin. De kroonjuwelier zal slechts enkele aanpassingen maken om er toch iets unieks van te maken. Deze veranderingen zijn een eerbetoon aan Elizabeth II. De Cullinan III-, IV- en V-diamanten zullen er namelijk aan worden toegevoegd. Dit zijn juwelen uit de persoonlijke sieradencollectie van koningin Elizabeth II.

Waarom is de coronation in Westminster Abbey?

De keuze voor Westminster Abbey als kroningskerk is nooit bewust gemaakt, maar zo gegroeid. Voor 1066 was er geen vaste locatie voor de kroning van een monarch. Zo waren ze al eens in Kingston-upon-Thames en Bath. St. Edward de Belijder, die de eerste stenen abdij in Westminster bouwde, is zelf gekroond in de kathedraal van Winchester.

Toen Willem de Veroveraar de Slag bij Hastings won, wilde hij de coronation in het centrum van de overheid en in de buurt van het Westminster paleis. Daarnaast lagen er al vele koningen in Westminster Abbey begraven, wat zou een mooiere locatie zijn voor het legitimeren van zijn heerschappij? Daarom koos hij ervoor om hier op kerstdag 1066 gekroond te worden tot koning Willem I. Sindsdien heeft elke monarch deze traditie gevolgd.

Westminster Abbey

Welke Britse kroningen zijn historisch?

De kroning van Charles III is de eerste sinds 70 jaar en is de tweede ooit die op de televisie komt. In het verleden zijn er al heel wat unieke Britse coronations geweest, wij zetten er een aantal voor je op een rij:

 • Na de religieuze onrust van de Reformatie wilde de protestantse koningin Elizabeth I iets doen voor het volk. Ze verzocht dat delen van de dienst gedeeltelijk in het Engels gedaan zou worden, in plaats van in het Latijn. Zo kon het volk de beloften die zij deed in 1559 begrijpen.
 • De dienst van James I in 1603 was de eerste volledig in het Engels.
 • Hoewel hij niet in de monarchie geloofde, aanvaardde Oliver Cromwell de functie van beschermheer in 1657 zittend op de kroningsstoel tijdens een ceremonie in Westminster Hall.
 • Tijdens de kroning van George IV in 1821 miste Queen Caroline, ze had geen ticket en de strenge beveiliging liet haar niet binnen.
 • De kroning van Queen Victoria in 1838 is de eerste toeristische coronation. Door de komst van de trein waren er ruim 400.000 toeschouwers van uit het hele land.
 • Edward VII in 1902 was de eerste monarch die is gefotografeerd tijdens zijn kroning.
 • De kroning van Elizabeth II in 1953 is dan weer de eerste die uitgezonden is op televisie.

Is iedere Britse monarch gekroond?

Nee, niet iedere Britse monarch is gekroond, er zijn twee uitzonderingen:

 • Edward V
  Edward V is slechts twaalf jaar oud als hij in 1483 koning wordt. Voordat de kroningsceremonie kan plaatsvinden, is hij echter al afgezet. Zijn oom houdt hem gevangen in de Tower of London en claimt de troon. Hij zal heersen als Richard III.
 • Eduard VIII
  Ook Eduard VIII heeft de ceremonie nooit mogen meemaken. In januari 1936 bestijgt hij de troon na de dood van zijn vader, koning George V. Hij treedt echter al in december van datzelfde jaar af, voordat de kroningsceremonie kan plaatsvinden. Hij wil namelijk trouwen met de Amerikaanse gescheiden vrouw Wallis Simpson. Dit is in strijd met de wetten van de Church of England op dat moment. Zijn broer, George VI, neemt de functie over.
Edward V is nooit gekroond, toch was hij kort koning.
Edward V

Waar kan ik meer informatie vinden?

Er is een speciale website voor het Coronation Weekend online gezet: coronation.gov.uk

Natuurlijk kun je ook op de officiële website van de Britse Royals meer informatie vinden: www.royal.uk/coronation

Of op die van Westminster Abbey: westminster-abbey.org/about-the-abbey/history/coronations-at-the-abbey

Bij ons lees je meer over de Britse Royals, Londen, Buckingham Palace, Westminster Abbey of de begrafenis van Queen Elizabeth II.


Geschreven door:


3 reacties op “Alles over de Britse kroning van Charles III in Westminster Abbey”

 1. Heel hartelijk bedankt voor dit geweldige bericht over de kroning van Charles .Heb het met verbazing gelezen over de tradities en de rituelen en daardoor veel geleerd .Ga er echt voor zitten op de dag zelf maar ook ervoor want er zal zeker al veel te zien zijn over de voorbereidingen .Dus nogmaals dank voor de uitleg .

 2. Wie is ? en wat is functie van dame in blauw/ groene jurk die voor de koning uit liep bij binnenkomst en verder, met een attribuut voor haar gezicht

  • Ik denk dat je Penny Mordaunt bedoeld. Zij is de leider van House of Commons en Lord President van de Privy Council. Ze nam een leidende rol op zich tijdens de kroningsdienst in de Londense Westminster Abbey.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.