Het Verenigd Koninkrijk omvat Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Meer dan honderd jaar lang maakte ook Ierland er deel van uit.

Hoewel de term al eerder werd gebruikt om het vrijwillig samengaan van de landen te omschrijven, werd hij niet beschouwd als de naam van het rijk die officieel “Koninkrijk Groot-Brittannië” luidde. Van een politieke eenheid was tot in de 18e eeuw namelijk geen sprake. Alleen Engeland en Wales realiseerden hun eenheid al tijdens de middeleeuwen, hoewel een volledige integratie pas plaatsvond onder Hendrik VIII. Schotland was tot de 17e eeuw niet verenigd met zijn zuidelijke buurman. Er moest gewacht worden op de Acts of Union van 1707 die de geboorte inluidden van het Koninkrijk van Groot-Brittannië. Van een “Verenigd Koninkrijk” is pas sprake in 1801, het resultaat van een echte juridische coup door William Pitt, waardoor het Ierse parlement gedwongen werd om het eiland van Erin te verenigen met Groot-Brittannië.

1 2 3